Organizace TODT

Organizace Todt  vznikla v roce 1938 jako státní polovojenská organizace původně pro realizaci veřejných prací. v roce 1939 byla podřízena velení wehrmachtu. v jejím čele stál dr. Fritz Todt, po jeho smrti v roce 1942 Albert Speer. Todtova organizace se členila na tvz. Baugruppen a měla několik hlavních štábů. Ten pro západní Evropu sídlil v Paříži - Einsatzgruppe West.

Příslušníci TO nosili hnědé uniformy a podíleli se na stavbě silnic a výstavbě opevnění. Dobrovolným náborem, ale později i stále častěji nucenými odvody bylo pro tuto v podstatě stavební organizaci získáno několik set tisíc mladých lidí z celé Evropy. V roce 1943 se jejich počet vyšplhal už na 700 000.

TO stavěla monstrozní Atlantický val, ale například i Hitlerova předsunutá velitelství v Rastenburgu ve Východním Prusku a v unrajisnké Vinici. TO byla převážně neněmeckou záležitostí. Pokud se Němec vyhnul frontě, zůstával spíše ve státní službě, administrativě či továrných, obvykle by jej však neposílali mimo říši na stavby náročných projektů. Mnohdy však i lidé z TO pracovali blízko fronty nebo v oblastech s velkou aktivitou partyzánů. Pak se z nich vytvářely ozbrojené strážní oddíly (Schutzmannschaft) Sloužili v nich pžedevším Holanďané, Vlámové, Valoni. Naopak existoval výslovný zákaz přijímání Čechů, Poláků a Rusů. Od listopadu 1942 měli příslušníci TO na frontách status vojáků říšských ozbrojených sil. Koncem roku 1943 působilo v TO více než 1,3 milionu žen a mužů.Především správná zkratka je OT - Organisation Todt, ta byla užita i na SPZ vozidel, za války organizace zajišťovala stavby především pro válečné úsilí, německý personál byl hlavně na vedoucích místech, vlastní stavby zajiťovaly často i soukromé firmy z míst stavby. OT zajišťovala i dodávky materiálu a především stavební dozor. Uniformy byly hnědozelené podobné svou barvou britským batledresům, to vedlo například v případě nájezdu na Diepe k záměně členů této organizace s brity a jejich smrti. Pod WH byla organizace zařazena koncem roku 1944 kdy již pro ni nebyly úkoly a její vozidla pak byla označena WT - Wehrmacht Todt.

 

Hodnostní označení příslušníků TO

todtgr11.jpg

výstroj příslušníka TO

uniforma_todt[1].jpg