německá technika ve službách AČSR

Několik dobových fotografiíí německé vojenské techniky která byla po druhé světové válce  zařazena do stavů nově vzniklé armády československa.Po skončení války se na Československém území nacházelo velké množství německé vojenské techniky a část z ní našla uplatnění v nově vznikající poválečné armádě československa.Mezi nejhojněji využívanou ex-německou techniku patřili kolopásové transportéry SdKfz 251. Postupně byly stroje rekonstruovány a zařazovány do výzbroje tankových brigád. Podle struktury tankového vojska z 1. 10. 1945 měla mít každá brigáda jeden mechanizovaný prapor samopalníků.

Stroje byly označeny Hkl-6 (proto Hakl), později bylo změněno na OPp3N (obrnený polopás 3 tunový německý). U části snad došlo k výměně motoru za siesel Tatra V 966.

K 1. 1. 1952 měla armáda 736 obrnených transportérů Hkl6p a D7p (což byl SdKfz 250). K březnu 1957 bylo evidováno 476 kusů Hkl6.